Овај портал намењен је свим запосленима, студентима и гостима Шумарског факултета Универзитета у Београду.

Циљ је да што брже, заједно пронађемо одговоре за проблеме који настају при раду са рачунарима.

WEB портал се састоји од:

  • Рачунарску опрему можете наручити кроз апликацију НАРУЧИВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ
  • Преко апликације ПРИЈАВА КВАРОВА можете нам пријавити квар на рачунарској опреми
  • Поставите питање РЦ-у
  • Најчешће постављана питања и одговори
  • Детаљно упуство за подешавање e-mail налога
  • Параметри за Wi-Fi на факултету
  • Подешавање proxy-а